آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی

آزمایشگاه بيمارستان با هدف ارائه سرويس مطلوب به مراجعين سرپايي و بيماران بستری و انجام آزمايشات با استفاده از دستگاههاي جديد و پرسنل مجرب و كارآزموده در كوتاهترين زمان بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات مي باشد .

آزمایشگاه بیمارستان با فضایی حدود 300 متر در طبقه B1 دارای بخشهاي بيوشيمي، هماتولوژي، هورمون شناسي، سرولوژي، ميكروبشناسي، بيوشيمي ادرار، انگل شناسي، پاتولوژي و فروزن می باشد .


این بخش امکان پذیرش آزمایشات بصورت گروهی و چکاپ ادواری از کلیه مراکز و نهادها را دارا می باشد .
در این مرکز نمونه برداري از بیماران توسط کادر مجرب و همگن ( تفکیک جنسیتی) انجام می گردد.

جهت جلوگیری از ایجاد اشتباهات احتمالی کلیه جوابهای آزمایش به صورت اتوماتیک و مکانیزه از دستگاهها به سیستم کامپیوتر منتقل و قابل رویت برای بخشها مربوطه می باشد .

برخی از دستگاههای مورد استفاده در آزمایشگاه :
Immune analyser
Blood gas analyser
Urine strip reader
Electrolyte analyser
Eliza reader
Cell counter
Auto analyser
Frozen (leica)

:: ارسال نظر